Yli 50€ tilaukset ilman toimituskuluja (5,90€)

Varainhankinnan sopimusehdot

SOPIMUS VARAINHANKINTA­PROJEKTISTA

  1. OSAPUOLET

Kaurilan sauna

Heikinniementie 9

00250 Helsinki

Y-tunnus: 2290985-6

ja

Yhteyshenkilö/yleishyödyllinen yhteisö

  1. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tätä sopimusta sovelletaan luokan, urheiluseuran tai yleishyödyllisen yhteisön (jäljempänä ”Ryhmä”) suorittamaan varainhankintaan, jossa Ryhmä myy tukijoilleen mahdollisuutta hankkia Kaurilan saunan tuotteita www.hyvätekokauppa.fi -verkkokaupasta. (jäljempänä ”Varainhankintaprojekti”).

Varainhankintaprojektille tulee osoittaa Vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että Varainhankintaprojekti toteutetaan asiallisesti ja sopimuksenmukaisesti sekä siitä, että Kaurilan saunan Varainhankinta-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) varainhankintasääntöjä ja tätä sopimusta (ml. Ryhmän velvoitteita) noudatetaan.

  1. VARAINHANKINNAN TOTEUTUS

Varainhankintaprojektin tulee olla lyhytaikainen, tavoitteeltaan ennalta määritelty ja toiminnan pienimuotoista, eikä varainhankinta saa olla jatkuvaa. Ryhmän tulee toteuttaa myynti palkattomasti talkootyönä.

Vastuuhenkilö tiedot tallennetaan samalla, kun Vastuuhenkilö sitoutuu tähän sopimukseen. Muun Ryhmän kuin luokan tai urheiluseuran osalta Vastuuhenkilön tulee tarkistaa, että Ryhmä on kirjattu aktiivisena yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ennakkoperintärekisteriin.

Ryhmä toteuttaa itse myyntityön haluamallaan tavalla, esim. jakamalla tietoa Varainhankintaprojektista niin sähköisissä (sähköposti, tekstiviesti, sosiaalinen media) kuin perinteisissä viestintäkanavissa (tulostamalla ja jakamalla projektikohtaista mainoslehtistä sekä kertomalla Ryhmän Varainhankintaprojektista) lähipiirilleen ja tuttavilleen mahdollistaakseen onnistuneen varainhankinnan. Ryhmälle raportoidaan kuukausittain myytyjen tuotteiden määrä sekä Ryhmän keräämiä varat.

Ryhmä ohjaa tukijan tekemään tuotetilauksen Verkkokaupan kautta. Ryhmän tukija valitsee verkkokaupassa tuotteet, valitsee oikean Ryhmän ostoskorissa ja maksaa tuotteet. Verkkokaupassa ilmoitetaan kulloinkin voimassa oleva Kaurilan saunan tuotteen hinta. Ryhmä saa tuotteiden verollisesta myyntihinnasta 20%. Myyntihintaan ei lasketa postikuluja.

Ryhmän tukija voi tilata tuotteet heti lähimpään postitoimipaikkaan maksamalla postikulut, tai mikäli Ryhmä niin valitsee, tuotteet voidaan noutaa Kaurilan saunalta ilman lisäkuluja asiakkaalle. 

  1. SOPIMUSKAUSI

Sopimus tulee voimaan, kun Vastuuhenkilö ilmoittaa kirjallisesti halukkuudestaan varainhankintaan sekä hyväksyy tämän sopimuksen ehdot. Sopimus päättyy, kun se irtisanotaan tai kun Ryhmän Verkkokauppa on ollut aktiivisena ja Ryhmän tukijoiden käytettävissä Varainhankintaprojektin enimmäisajan (12kk).

Sopimuksen päättyessä Varainhankkijan tiedot poistetaan. Ryhmän tulee samalla lopettaa Kaurilan saunan tuotteiden myynti ja markkinointi välittömästi. Ryhmälle kuuluu heidän tukiosuutensa Kaurilan saunan tuotteiden tilauksista (kohdan 3 mukaisesti), jotka on tehty Palvelussa verkkokaupan kautta.

  1. VASTUUHENKILÖN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

Vastuuhenkilö sitoutuu noudattamaan Varainhankintaprojektissa hyvää tapaa, lakia, asetuksia ja viranomaisten määräyksiä sekä Kaurilan saunan Palvelussa antamia ohjeita varainhankintaan ja sen toteutukseen liittyen.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että muu Ryhmä kuin luokkatoimikunta on rekisteröity aktiivisena ennakkoperintärekisteriin. Vastuuhenkilö on tietoinen ja vastuussa Varainhankintaprojektiin liittyvistä mahdollisista veroseuraamuksista sekä verottajan varainhankintaan soveltuvista ohjeistuksista ja linjauksista.

Jos Vastuuhenkilö vaihtuu Varainhankintaprojektin voimassa olon aikana, Vastuuhenkilön tulee nimetä välittömästi uusi vastuuhenkilö. Uuden vastuuhenkilön tulee sitoutua Palvelussa tähän sopimukseen.

  1. KAURILAN SAUNAN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

Kaurilan saunan vastuu rajoittuu Ryhmän keräämien tukisummien tilitykseen Ryhmälle tämän sopimuksen ja Palvelun ehtojen mukaisesti.

Kaurilan saunalla on oikeus poistaa Varainhankkijan tiedot kokonaan tai osittain milloin tahansa esimerkiksi silloin, jos Kaurilan sauna epäilee, että tätä sopimusta tai Palvelun ehtoja on rikottu. Lisäksi Kaurilan saunalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus milloin tahansa välittömin vaikutuksin esimerkiksi silloin, jos Kaurilan sauna epäilee, että tätä sopimusta tai Palvelun ehtoja on rikottu.